You are currently viewing Jak zaprojektować ogród krok po kroku?

Jak zaprojektować ogród krok po kroku?

Projektowanie ogrodu to wieloetapowy proces. Poniżej zebrałam najważniejsze etapy tego procesu i ustawiłam w kolejności chronologicznej. 

  • Plan ogrodu

Wykonaj plan ogrodu w stanie istniejącym, najlepiej w skali 1:100. Na planie ogrodu (plan tzw. terenu opracowania) powinny znaleść się m. in. granice działki, istniejące elementy architektoniczne (budynki, mała architektura, nawierzchnia itp.), które zamierzasz pozostawić w ogrodzie a także istniejące duże krzewy i drzewa (o ile zostają w ogrodzie) oraz przebieg instalacji takich jak gaz, prąd czy woda. 

  • Analiza uwarunkowań lokalnych

Zanalizuj teren opracowania w zakresie uwarunkowań lokalnych (gleba, nasłonecznienie, wiatry itp.) oraz tzw. słabych i mocnych stron. Określ charakter ducha miejsca.

  • Analiza potrzeb i możliwości

Określ i zweryfikuj potrzeby użytkowników ogrodu oraz określ główne założenia projektowe. Zbuduj scenariusz i program ogrodu.

  • Wybór docelowej estetyki dla ogrodu

Określenie efektu estetycznego (konwencji), do którego „prowadzisz” ogród w procesie projektowania, bardzo ułatwia proces. Określ estetykę np. z użyciem moodboardu. Weź pod uwagę styl architektoniczny budynku mieszkalnego oraz otoczenie. Konwencja ogrodu powinna być z nimi spójna.

  • Schemat funkcjonalno – przestrzenny 

Rozplanuj wstępnie przestrzeń ogrodu. Ułatwi ci to dalsze etapy pracy. Naszkicuj schemat funkcjonalno – przestrzenny dla ogrodu na bazie założeń programu i scenariusza ogrodu. Podziel przestrzeń ogrodu na strefy funkcjonalne, zgodne z ich wiodącym przeznaczeniem (strefa rekreacyjna, użytkowa, dziecięca, gospodarcza itp.). Rodzaj stref dopasuj do indywidualnych potrzeb użytkowników ogrodu.

  • Koncepcja zagospodarowania ogrodu 

Na bazie schematu funkcjonalno przestrzennego naszkicuj 2 – 3 koncepcje robocze. Określ kształt trawnika, kształt rabat, przebieg ew, ścieżek, rozmieszczenie elementów programowych takich jak: altana, miejsce na ognisko/grill, basen, oczko wodne, kącik dla dzieci, warzywnik, sad itp. Elementy programowe dobierz do indywidualnych potrzeb użytkowników ogrodu. 

  • Dobór roślinny

Rośliny można zaplanować, gdy masz „na sztywno” wyznaczone kształty rabat i ich powierzchnię.  Rośliny dopasuj do do konwencji ogrodu oraz do uwarunkowań lokalnych. Planuj rośliny od największych do najmniejszych. Weź pod uwagę, że najlepiej wyglądają ogrody, które mają wszystkie rabaty w tej samej konwencji stylistycznej.

  • Projekty uzupełniające

Dopiero na tym etapie możesz kompleksowo zaplanować oświetlenie oraz nawadnianie. Zaplanuj rozmieszczenie punktów świetlnych tak, aby dyskretnie wydobyć urodę ogrodu po zmroku (np.podświetlić wybrane drzewa) i ułatwić ew. komunikację. Postaw na oświetlenie akcentowe, unikaj „zalewania światłem”. To także dobry moment, aby zaplanować rozmieszczenie zraszaczy. Do tej czynności potrzebujesz znać docelowy kształt trawnika. 

  • Przygotowanie do przeniesienia projektu ogrodu w teren

Określ ilości materiałów i roślin a także oszacuj ilość pracy i koszty. Zaplanuj prace wykonawcze kierując się zasadą „od najcięższych do najlżejszych”. Możesz zaplanować etapowanie prac. Zastanów się, które prace wykonasz samodzielnie a które zlecisz fachowcom (np. nawodnienie).

Projekty ogrodu możesz zlecić fachowcom lub wykonać samodzielnie. Projektując samodzielnie warto oprzeć się na rzetelnej, praktycznej wiedzy i sprawdzonych metodach. Jedno i drugie znajdziesz na Fajnych Ogrodach, które stworzyłam, aby uczyć samodzielnego projektowania fajnych ogrodów bez sztampy. 

Dodaj komentarz